Geography

ازدبیران جغرافیا خواهشمندیم طرح درس روزانه خودرا ازدرس ۲به بعد کتاب جغرافیا۲

به وبلاگ گروه ارسال نمایند.

نمونه طرح درس روزانه براي درس جغرافياي 2

دبيرمربوطه : گروه آموزشي جغرافياي شهر تهران

                                                                   

پايه سوم دبيرستان

عنوان وموضوع درس :ناحيه

  

مدت جلسه  85 دقيقه 

عنوان اصلي درس : ناحيه

عناوين فرعي درس :

 تعريف ناحيه

معيارهاي  ناحيه بندي

معيارهاي طبيعي  در ناحيه بندي

مفاهيم :

ناحيه،منطقه،ناحيه بندي،زاويه تابش خورشيد، آب وهوا

هدف كلي درس:

دانش آموزان بامفهوم ناحيه و تقسيم بندي آن آشنا شوند.  

                هدف هاي جزيي درس :

درفرايندآموزش دانش آموزان بايد:

1-بامفهوم ناحيه آشناشوند.

2-اهميت ناحيه بندي راتوضيح دهد.

3-   معيارهاي طبيعي ناحيه بندي را بدانند.

4-بااستفاده ازچندتصويرنواحي مختلف رانشان دهد.

5-معيارهاي ناحيه بندي راباتوجه به تصاوير كتاب نام ببرد.

6-باترسيم شكل كره ي زمين ونحوه ي تابش خورشيد برروي تخته نحوه شكل گيري نواحي آب وهوايي را توضيح دهد.

7-تاثير شدت بارش بر فرسايش خاك راتوضيح دهد..

8-نواحي بارشي ايران رابرروي نقشه نشان دهد.

          اهداف رفتاري وحيطه هاي مربوط به هركدام

پس ازپايان آموزش ازدانش آموزان انتظارمي رودبتوانند :

1- ناحيه راتعريف كنند. ( حيطه شناختي    -  سطح دانش وآگاهي )

2- سه مورداز معيارهاي طبيعي در ناحيه بندي نام ببرند. ( حيطه شناختي      -  سطح دانش وآگاهي )

3-تفاوت هاي ظاهري شهرمكه باشهربندرعباس رانام ببرند  .(حیطه شناختی – سطح ارزشیابی )

4-علت تشكيل نواحي آب وهوايي را توضيح دهند.(حيطه شناختي  سطح دانش وآگاهي)

5–مناطق پرباران راروي نقشه نشان دهند. ( حيطه شناختي       سطح كاربردي)

امكانات لازم :

- رايانه باامكانات دسترسي به اينترنت حداقل به تعداد4 عدد

- دستگاه ويدئوپرژكتور

-كره ي جغرافيايي

مهارت هاي موردنياز:

- توانايي جست وجوي اطلاعات ازاينترنت

روش تدريس : روش بارش فكري وپرسش وپاسخ مبتني برIT

پس ازحضوروغياب وگروه بندي دانش آموزان بانشان دادن يك تصويرازدانش  آموزان مي خواهيم درموردآن نظرات خودرابيان كنند.سپس موضوع درس رادانش آموزان تشخيص خواهندداد.   (5دقيقه)

  بانوشتن سوال ناحيه چيست؟به ارزشيابي تشخيصي ازدرس مي پردازيم وپس ازجمع آوري نظرات دانش آموزان آنان رابه سمت تعريف ناحيه و عوامل بوجودآورنده نواحي هدايت مي كنيم واز آن هامي خواهيم كه پس ازتبادل نظر درموردمعيارهاي طبيعي درناحيه بندي  ،معيارهارا درمحيط word به نام گروه خوددرج نموده وگزارش ارائه نمايند.

ازدانش آموزان مي خواهيم درمورد نواحي طبيعي ازسايت  hadadpour.blogfa.com www.geo استفاده كنند.        

- بانشان دادن تصويرصفحه ي 2 كتاب ياتصاوير آماده شده ازقبل دلايل تفاوت چشم اندازهاراتوضيح دهند.

-سپس با استفاده توضيحات دانش آموزان مفهوم ناحيه توضيح داده مي شود.

-با استفاده از تصاويرسايت هاي معرفي شده معيارهاي ناحيه بندي را  توضيح مي دهيم.

-به كمك كره ي جغرافيايي تاثير اختلاف زاويه تابش خورشيد درعرض هاي مختلف توسط دانش آموزان بررسي مي شود.

-بانشان دادن تصاوير مربوط به سيل استان گيلان تاثير شدت بارندگي برفرسايش خاك توضيح داده مي شود.

- نواحي بارشي كشور بااستفاده ازنقشه واطلاعات دانش آموزان مشخص مي شود.

- حالامابراي هرگروه يك شكل راارائه مي دهيم كه آن راتفسيركنندسپس هرگروه راجع به نواحي داده شده مطالبی راازسایت ها مثل  ‌www.daneshnameh.roshd.ir  ؛www.atelieh..mihanblog.com و

استخراج ومطالب آن راارائه می دهد..   (55دقيقه)

درپايان ازيكي ازدانش آموزان مي خواهيم - خلاصه درس راارائه كند.   (5دقيقه)

سپس ارزشيابي پاياني صورت مي گيرد.      (15دقيقه)

ارزشيابي دانش آموزان ازخود  ( 5 دقيقه )

فعاليت هاي تكميلي خارج ازكلاس :

ازدانش آموزان مي خواهيم كه براي جلسه بعد تصاوير نواحي مختلف راازكتاب ها يامجلات كه تاثير عوامل درشكل گيري ناحيه رانشان مي دهدرابه كلاس بياورند.

دبيردرتمامي مراحل كاربه ارزيابي ازفعاليت دانش آموزان ازقبيل جمع آوري اطلاعات، سازماندهي وارائه مطالب مي پردازدكه براي اينكارفرمي درنظرگرفته شده است ودرطول فرايندتدريس ازتشويق استفاده مي نمايد.

آزمون پاياني بعدازتدريس: ناحيه

 نام ونام خانوادگي  :              كلاس :            مدت پاسخگويي: 15دقيقه

 1-ناحيه را تعركف كنيد.1

1-چرا شهرداري، هر منطقه را به چند ناحيه تقسيم مي كند؟75/0

2- معيارهاي ناحيه بندي را نام ببريد.5/0

3 –الف- آيا همه ي نقاط سطح زمين به طور يكسان از نور خورشيد بهره مند مي شوند؟ب- با رسم يك شكل نشان دهيد.1

4-عامل اصلي در يك ناحيه چيست؟5/0

5-  علت تمايز در واحد هاي جغرافيايي چيست؟ 5/ 0

6- شدت بارندگي از چه نظر اهميت دارد؟75/0   

7-انتخاب معيار و ملاك براي تعيين حدود يك ناحيه به چه عاملي بستگي دارد؟5/0

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:25  توسط zahra saeadi | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اين وبلاگ جهت ارتباط بيشتر با دبيران منطقه ايجاد شده است.
لطفا نظرات خود را براي ما ارسال نماييد.

پیوندهای روزانه
فرهنگ اصطلاحات جغرافیا
دفترچه تلفن
پرداخت اینترنتی قبوض
سازمان آموزش وپرورش تهران
گروه درسي جغرافيا
جغرافيا در شبكه آموزش
جغرافيا علمي براي زندگي
دفترتاليف وبرنامه ريزي گروه جغرافيا
توسعه پايدار وجغرافيا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
سایت های جغرافیایی
روش تدريس IT
مفاهيم جغرافيا
بانك سوالات استاندارد
خواندنيهاي جغرافيا
تصاویر
توسعه پایدار
IT دانش آموزان
IT دبیران
اخبار جغرافیایی
سوالات فرادانشی (مفهومی)
جغرافیا و قرآن
نویسندگان
zahra saeadi
زهرا سعیدی
پیوندها
مرکز کنترل کیفیت هوا
سازمان ايرانگردي وگردشگري
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين
سازمان هواشناسي
سايت دكتر چوبينه
دائره المعارف جغرافيا وزمين
اطلاعات جغرافيايي به فارسي
آب وهواشناسي جهاني
نقشه هاي گوگل
بانك مقالات
انجمن گردشگري دانشجويان ايران
مجلات رشد
سيستم اطلاعات جغرافيايي توانير
سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان زمين شناسي
سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي
دانلود نرم افزارگلباد
سايت سازمان نقشه برداري
دانلود نرم افزار نقشه هاي توپوگرافي
IT و فرهنگيان
مقالات تحقيقي جغرافياي طبيعي
بيابانهاي ايران
وبلاگ كويرهاي ايران
وبلاگ بيابان زايي
بانك مقالات فارسي
موسسه مطالعات درياي خزر
شبكه ملي مدارس ايران
نقشه شهرهاي ايران درGoogle
ايران هيدرولوژي
آلودگی ها روی خط اینترنت
مرکز اطلاعات سیستم جغرافیایی تهران
جامعه نقشه برداران ایران
راهیاب نقشه تهران
وبلاگ توسعه پایدار(وجدانی)
کتابخانه مجازی
کلاس جغرافیا
جغرافیا وکودکان
نقشه تهران
دانلودنرم افزار Google Earth
تصاویروعکسهای ماهواره ای وهوایی
سازمان فضایی ایران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM